strategie-forex-696x416

JAK DZIAŁAMY?

zakresie naszej działalności oferujemy również usługę consultingu. Pomagamy w rozwoju firmy na wielu płaszczyznach. Nasze działania przynoszą wymierne korzyści: zwiększenie sprzedaży przez pozyskanie nowych klientów, opracowanie planu rozwoju, zmniejszenie kosztów oraz inne – zależne od potrzeb. Zawsze indywidualne podejście sprawia, że efektywność naszych działań jest na najwyższym poziomie dostosowana bezpośrednio do sytuacji oraz możliwości danej firmy.  Nasze działania pozwolą pozyskać optymalnych partnerów biznesowych, wynegocjować korzystne warunki i dokonać trafnego wyboru co do dalszej przyszłości firmy. Inwestycja jaką jest nasza pomoc bardzo szybko procentuje i ułatwia w przyszłości wybór trafnych decyzji związanych z rozwojem działalności. Dynamiczne zmiany na rynku zmuszają firmy do coraz szybszego i skuteczniejszego dostosowywania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. Należy więc dokonywać poprawnej oceny ryzyka i nauczyć się manewrować między szansami i zagrożeniami na rynku wykorzystując przy tym nabyte doświadczenie, kapitał, wiedzę i inne umiejętności. Sukces firmy na rynku zależy więc od sprawnego wyznaczania i realizowania celów strategicznych. Powierzając Nam te zadania, firmy są spokojne o właściwy tor, który wkrótce po naszych wspólnych konsultacjach śmiało będzie mógł wyznaczać w przyszłości sam.

Niektórzy pytają: Po co mi w zasadzie ten consulting?
Otóż, gdy spojrzymy na firmę świeżym okiem z innej perspektywy dostrzeżemy to czego nie widzą osoby wewnątrz. Dlatego też celem konsultingu jest pokazywanie innych skuteczniejszych rozwiązań. Nasza praca pozwala na dostrzeganie zarówno silnych jak i słabych stron firmy, do których przyzwyczaili się pracownicy i zarządzający.

 

KIERUNEK ROZWOJU

BIZNES PLAN

Biznes plan jest jednym z najważniejszych etapów  przygotowania inwestycji. Do opracowania biznes planu przywiązuje się zatem szczególną wagę. Pozwala on na analizę i weryfikację założeń biznesowych. Jego celem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej inwestycji i wyeliminowanie błędów, które w trakcie realizacji inwestycji mogą wiązać się ze zbędnymi kosztami.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę, czasem tez  kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces projektu. Odpowiedni biznes plan pozwala na obiektywną ocenę szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji, przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji), dokładną analizę finansową inwestycji.

STRATEGIE ROZWOJU

Na skuteczność w osiąganiu celi mają wpływ wszystkie osoby pracujące w firmie. Pomyśl jak prosperowałaby Twoja firma gdyby wszyscy Twoi pracownicy byli  silnie zmotywowani i skoncentrowani na ich realizacji. Twoje przedsiębiorstwo może pracować jak najlepsza machina o ile każdy jej trybik będzie miał wyznaczony odpowiedni kierunek rozwoju i szczegółowy plan realizacji. Jakie korzyści mógłbyś osiągnąć, posiadając spójną i przemyślaną strategię rozwoju? W takiej strategii niezwykle ważne są sposoby myślenia zarządzających o firmie, z którymi utożsamiają się pracownicy. Duże znaczenie ma też fakt jak firma funkcjonuje na rynku oraz rywalizuje z konkurencją, metody pozyskiwania klientów, którymi firma wyróżnia się na tle konkurencji, bardziej efektywny system pracy oraz dokonywanie zmian z poszanowaniem możliwości finansowych firmy.

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

Najtrudniejszym i zarazem najbardziej pożądanym aspektem prowadzenia działalności jest pozyskiwanie nowych klientów. Bo to dzięki nim nasza firma może się rozwijać i powiększać liczbę kontrahentów. Dynamiczne zmiany na rynku często niestety wpływają na to , że stosowane dotychczas metody okazują się coraz mniej skuteczne. Aby więc dostosować się do obecnych wymagań należy ciągle szukać nowych rozwiązań, inspiracji, które pozwolą Nam na skuteczne powiększanie naszej bazy klientów. Jak zatem w tak trudnych czasach pozyskać klientów i prowadzić sprzedaż, by osiągnąć wymarzone rezultaty? Warto skorzystać z naszej pomocy. Mamy ogromne doświadczenie w sprzedaży, ciągle się doszkalając i wzbogacając naszą wiedzę o coraz to nowsze techniki sprzedaży. Połączenie naszego doświadczenia z otwartym umysłem na nowości daje niesamowitą skuteczność.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę, czasem tez  kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces projektu. Odpowiedni biznes plan pozwala na obiektywną ocenę szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji, przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji), dokładną analizę finansową inwestycji.

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

Zwiększenie sprzedaży spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Pytania o to jak lepiej wykorzystać możliwości handlowe firmy czy pracowników nurtują zdecydowaną większość zarządzających firmą. Badania i wieloletnie obserwacje wskazują , iż firmy nie wykorzystują od 15-30% swojego potencjału sprzedaży. Pomyśl jak wiele mógłbyś zyskać łatając tą lukę, o ile wzrosłyby Twoje przychody? Korzyści będą wymierne. O dział sprzedaży należy dbać jak o samochód i poddawać go kontrolom/przeglądom, a pojawiające się błędy/usterki udoskonalać/naprawiać. Przyczyn niewykorzystanego potencjału sprzedaży jest wiele: nieodpowiednia organizacja pracy, niewłaściwy system planowania zadań i oceniania wyników, niskie umiejętności sprzedażowe pracowników oraz słaby system motywacyjny dla handlowców. Proponujemy więc Państwu wsparcie w procesie zwiększania sprzedaży w firmie – począwszy od przeprowadzenia [I] oceny sytuacji sprzedażowej, poprzez opracowanie [II] propozycji usprawnień w całym systemie sprzedaży aż do pomocy w fazie [III]wdrażania tych usprawnień.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest optymalizacja kosztów. Przeprowadzenie oceny kosztowej w przedsiębiorstwie pozwala ukazać te obszary działalności, w których będzie możliwa redukcja kosztów. Dzięki zaoszczędzonym środkom można będzie inwestować więcej w rozwój firmy a co za tym idzie przekuć je w wyższe przychody dla firmy. Usługę optymalizacji kosztów należy zatem traktować jako inwestycję w firmę, która po pewnym czasie przyniesie realne zyski. Działania te przekładają się bezpośrednio na oszczędności oraz pozwalają wypracować schematy działań, które w dłuższej perspektywie pozwolą na racjonalizację kosztów i unikanie ich bezpodstawnego ponoszenia, co przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa. W swojej pracy koncentrujemy się na tych obszarach generujących koszty, które można ograniczyć bez uszczerbku na jakości bądź funkcjonowaniu firmy jednocześnie podniesieniu efektywności oraz skupieniu uwagi na sferach mających wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę, czasem tez  kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces projektu. Odpowiedni biznes plan pozwala na obiektywną ocenę szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji, przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji), dokładną analizę finansową inwestycji.

DORADZTWO PERSONALNE - HR

Dziś nie lada wyczynem jest znalezienie odpowiedniego pracownika, który zadomowi się w firmie  i sprawdzi w niej. Coraz częściej firmy korzystają z pomocy agencji personalnych, które odpowiednimi metodami znajdują odpowiedniego pracownika dla danego pracodawcy. Dodatkowo doradztwo personalne odpowiada również za wszelkie szkolenia dotyczące organizacji zasobami ludzkimi. Jest to również dobre rozwiązanie dla osoby poszukującej pracy. Pomaga ono pracownikowi znaleźć nową, lepszą pracę lub poprawić aktualne warunki zatrudnienia. Profesjonalny doradca pomoże kandydatowi odpowiednio odnaleźć się na rynku pracy i przygotowuje go do poszukiwanego zawodu. Doradztwo personalne to też szkolenie i podnoszenie kwalifikacji obecnie już zatrudnionych pracowników, odpowiednie poznanie ich predyspozycji i kierowanie wedle umiejętności do odpowiednich działów. Firmy stawiające na rozwój i optymalizację przedsiębiorstw stale borykają się z problemami rekrutacyjnymi z uwagi na większe zapotrzebowanie na pracowników. Nasza firma pomaga im w tym procesie, tak aby był on w pełni dostosowany do potrzeb pracodawcy wybierając kandydatów najlepiej  spełniających określone przez pracodawce kryteria. Zlecając takie zadanie w nasze ręce mają Państwo pewność wykonania go profesjonalnie i z pełnym dostosowaniem do swoich wymagań.

OCENA FUNKCJONOWANIA FIRMY

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa – to postępowanie mające na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza sprowadza się więc do dwóch kwestii: analizy otoczenia rynkowego (makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe), analizy zasobów marketingowych firmy (kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna). Decydując się na przeprowadzenie oceny funkcjonowania firmy skupiamy się również na indywidualnych kwestiach , tych, na których przedsiębiorcy najbardziej zależy. Nierzadko poza wymienionymi wyżej  sekcjami, zajmujemy się też oceną aktualnej kondycji finansowej firmy. Szukamy rozwiązań by każdą z problematycznych sfer podnieść i sprawić aby przedsiębiorstwo wykorzystywało maksimum swoich możliwości co często przekłada się również na wyższą wartość przedsiębiorstwa na rynku.

Dobry biznes plan powinien pokazywać realną sytuację na rynku pozbawioną zbędnych emocji, które często towarzyszą Inwestorowi. Zawsze stawiamy na profesjonalną i obiektywną ocenę, czasem tez  kwestionowanie założeń modelu biznesowego, aby go ulepszyć, a dzięki temu wpłynąć na sukces projektu. Odpowiedni biznes plan pozwala na obiektywną ocenę szans i zagrożeń na rynku dla realizacji inwestycji, przygotowanie strategii marketingowej, czyli określenie grupy docelowej klientów, ich potrzeb i oczekiwań, sposobu ich zaspokojenia i metody komunikacji z klientami na etapie nawiązywania kontaktu oraz ich utrzymywania (wyznaczenie narzędzi promocji), dokładną analizę finansową inwestycji.

KORZYŚCI

To jest nagłówek

Dzięki profesjonalnemu spojrzeniu na firmę oraz podjęciu odpowiednich działań przedsiębiorstwo ograniczając koszty, wprowadzając innowacje, mając bardziej efektywny zespół pracowników generują wyższe przychody. Inwestycja w nasze usługi jest w perspektywie czasu zwrotna, dając konkretne wymierne korzyści przekładające się na lepszą kondycję finansową firmy

To jest nagłówek

Dzięki naszym usługom podnosi się również wartość rynkowa przedsiębiorstwa, dzięki czemu buduje się własną markę, która po pewnym czasie staje się rozpoznawalna i prestiżowa. Prestiż przekłada się również na lepsze propozycje współpracy oraz bardziej intratne projekty dla firmy.

To jest nagłówek

Zlecając zadania naszej firmie macie Państwo zawsze gwarancję pełnej dyskrecji, profesjonalnego podejścia oraz pewność współpracy z doświadczonym doradcą, który działa zawsze z indywidualnym podejściem do każdego klienta kierując się zawsze najwyższym dobrem firmy.

To jest nagłówek

Dzięki pracy naszych doświadczonych doradców wspólnie stworzymy w firmie wykwalifikowaną kadrę, która zdobytą na naszych spotkaniach wiedzę przekuje w realny zysk i wzrost sprzedaży.

KONTAKT

Chcesz podnieść prestiż swojej firmy, zwiększyć jej przychody a może sprawić aby Twój zespół był bardziej efektywny? Nic prostszego – skontaktuj się z Nami telefonicznie lub drogą mailową i zacznij już dziś rozwijać swoją firmę!

NAPISZ WIADOMOŚĆ

kporozynska@rachuba.eu

ZADZWOŃ

794-444-535