POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

PRÓBOWAŁEŚ JUŻ WSZYSTKIEGO?

TWOJA FIRMA NIE MA JUŻ SZANS PODŹWIGNĄĆ SIĘ Z KRYZYSU?

WIERZYCIELE NIE DAJĄ CI SPOKOJU?

SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ UPADŁOŚĆ!

DLA KOGO?

Dla każdego kto jest niewypłacalny :

a. Niewypłacalny jest ten kto przynajmniej przez okres 3 miesięcy nie wykonuje swoich zobowiązań finansowych .

b. Niewypłacalność firmy występuje również wtedy kiedy zobowiązania Dłużnika przekraczają wartość jego majątku a stan ten utrzymuje się przez okres 24 miesięcy .

Upadłość to proces sądowy który ma na celu likwidację majątku firmy tak by choć w niewielkim stopniu doprowadzić do spłaty wierzycieli .

CZY JEŚLI NIE MASZ MAJĄTKU MOŻESZ WNIOSKOWAĆ O UPADŁOŚĆ?

Dłużnik ma ustawowy obowiązek złożenia wniosku w sytuacji wystąpienia przesłanki niewypłacalności . Niezłożenie wniosku w ciągu 30 dni od wystąpienia niewypłacalności powoduje szereg konsekwencji od cywilnej po karną

CO DAJE UPADŁOŚĆ?

– W przypadku posiadanego majątku który nie wystarczy na pokrycie długów uwolnienie się od pozostałych zobowiązań .
– Uwolnienie się od odpowiedzialności finansowej zarządu spółek kapitałowych
– Zwolnienie z odpowiedzialności jest warunkowe
– Brak odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę firmy i wierzycieli –zwolnienie nie dotyczy deliktów choć może łagodzić ich skutki .
– Możliwość uniknięcia postępowania sądowego dot. zakazu prowadzenia działalności
– Brak ciągłej windykacji i szansa na normalne życie .

https://app2.salesmanago.pl/dynamic/y2bfms8j3vq1vt8b/popups.js">>