o_firmie2

KORZYŚCI Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

PRESTIŻ

Zastrzeżenie znaku umożliwia posługiwanie się oznaczeniem ®.

BEZPIECZEŃSTWO

Zastrzeżenie znaku ochroni Cię przed jego bezprawnym wykorzystywaniem.

REKLAMA

Znak towarowy zwiększa rozpoznawalność Twojej firmy i stanowi element jej reklamy.

PRAWO MAJĄTKOWE

Zarejestrowany znak stanowi składnik majątku Twojej firmy i może być przedmiotem obrotu.

PROCES REJESTRACJI

WSTĘPNE BADANIE ZNAKU

Nasi specjaliści sprawdzą zdolność rejestrową Twojego znaku, aby uniknąć sytuacji w której znak został już wcześniej zarejestrowany. Takie sprawdzenie przeprowadzone w oparciu o krajowe, unijne i międzynarodowe bazy znaków towarowych jest bezpłatne!

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Od samego początku przygotowanie kompletu dokumentacji zgłoszeniowej odbywa się po naszej stronie, ograniczając formalności do minimum. Pomagamy w wyborze klas towarów i usług dla których Twój znak ma być zastrzeżony oraz sporządzamy ich szczegółowy wykaz w oparciu o klasyfikację nicejską.

ZGŁOSZENIE I MONITOROWANIE SPRAWY

Zgłaszamy Twój znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie sami monitorujemy cały proces aż do rejestracji znaku i na bieżąco informujemy Cię o przebiegu procesu rejestracji.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

NASZA OFERTA OBEJMUJE

• Weryfikację znaku w bazach internetowych udostępnionych przez UPRP.

 • Opracowanie wykazu towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską.

 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej,

 • Przygotowanie opłat zgłoszeniowych i złożenie podania w UPRP.

 • Nadzór nad sprawą i jej monitorowanie w UPRP.

https://app2.salesmanago.pl/dynamic/y2bfms8j3vq1vt8b/popups.js">>