RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Masz problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa?

Zalegasz z płatnościami w ZUS, US a nawet u kontrahentów?

Twoja firma nie przynosi dochodu lub same straty?

Myślisz, że nie ma już dla niej ratunku?

Zastanawiasz się nad zamknięciem firmy, ogłoszeniem upadłości?

Nie musisz tego robić – rozwiązaniem jest RESTRUKTURYZACJA!

DLA KOGO?

Działania restrukturyzacyjne mogą podjąć zarówno niewypłacalni przedsiębiorcy, jak i ci zagrożeni niewypłacalnością.

  • spółki kapitałowe

  • wspólnicy osobowych spółek handlowych

  • przedsiębiorcy

  • wspólnicy spółek partnerskich

ale co to właściwie jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to proces sądowy którego celem jest ochrona firmy przed niewypłacalnością która skutkuje Upadłością firmy .

1 stycznia 2016 r. w Polsce weszła w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne. Jej wprowadzenie daje przedsiębiorcom, którzy przeżywają kryzys, narzędzia umożliwiające funkcjonowanie w trudnym okresie i pozwalające uniknąć bankructwa.

CO MOŻEMY RESTRUKTURYZOWAĆ?

– Zadłużenie finansowe :
między innymi: Kredyty , pożyczki bankowe i pozabankowe ( chwilówki ) , pożyczki prywatne
– Zadłużenie publiczno – prawne
między innymi: ZUS i US
– Zadłużenie operacyjne

między innymi: Faktury , rachunki , zobowiązania kontraktowe , umowy kosztowe

CO DAJE RESTRUKTURYZACJA?

– Możliwość zawarcia układu z wierzycielami i uniknięcie egzekucji

– W przypadku już trwającej egzekucji możliwość jej zawieszenia

– Zabezpieczenie majątku przed egzekucją

– Uwolnienie środków finansowych z kont bankowych – możliwość pełnej

dyspozycji środkami

– Zabezpieczenie przed wypowiedzeniem umów niezbędnych do prowadzenia

działalności

– Możliwość anulowania niekorzystnych umów bez jakichkolwiek konsekwencji

– Możliwość spłaty wierzycieli bez odsetek , kar umownych a także zmniejszenie

kapitału podstawowego

– Ochrona przed przerzuceniem odpowiedzialności finansowej na zarząd spółki

kapitałowej

– Ochrona przed upadłością

– Ochrona przed zakazem prowadzenia działalności

 

Nie musisz ogłaszać upadłości

Dlatego, jeśli myślisz, że nie ma już dla Ciebie ratunku skontaktuj się z nami a na pewno postaramy się pomóc

Zainteresowany ofertą ?

Kontakt